Black & White Kimono #Nazezhda

2

17aaaa

4

10

11

8

7-2

14

5

 

Sofia :

 

●Kimono : Nazezhda

Shoes: Luigi

Rings: H&M

●Necklace: H&M

Lips: Inglot Lipstick no. 437

 


You can find Nazezhda here:

Facebook

Instagram

 

        Editing by: Sofia